Referanser

Her ser du utvalgte referanseprosjekter.

 

Nes svømmehall

Prosjektet utføres for Agathon borgen.

Oppdraget går ut på diverse grunn- og terrengsarbeider utomhus.

Anbudssum 6 mill.

Pågående. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2017.

 

Saga park

Prosjektet utføres i samarbeid med Eide- entreprenør AS. 

Oppdraget går ut på diverse grunn- og terrengsarbeider. 

Timearbeid. 

Pågående. Forventes ferdigstilt i 2017.

 

Lyngvegen/Fjellvegen søndre Auli

Fellesprosjekt med Årnes vannverk SA og Nes kommune. 

Oppdraget går ut på sanering av vann, spillvann og overvann, samt masseskifte av veger og asfaltering. 

Pågående. Forventes ferdigstilt i 2016. 

 

Veglys Fjellfoten

Prosjektet utføres for Nes kommune. 

Oppdraget går ut på å sette veglys langs gangveg på Fjellfoten. Dette innebærer oppgaver slik som graving av kabelgrøft, legge trekkerør og kabler, sette lysfundamenter og masseforflytning. 

Pågående. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2016. 

 

Hoelsravina:

Prosjektet utføres for Esval miljøpark KF. 

Oppdraget går ut på diverse grunnarbeider slik som rigg og drift, klargjøring av ravina, grøfter, rør og kummer, løsmasser og utblokking. 

Anbudssum 6,5 mill. 

Pågående.

 

Gatebruksplan, Årnes sentrum

Prosjektet utføres for Nes kommune. 

Oppdraget går ut på opparbeidelse av gater og fortau. 

Anbudssum 4 mill. 

 

Årnes stasjon

Prosjekt  utført for Nes kommune, Jernbaneverket og Rom Eiendom. 

Opprustning av uteområdet ved Årnes stasjon. 

Oppdraget gikk blant annet ut på felling av trær, grave kabelgrøft, asfaltering, etablering av gangsti, forlenge kantstein, legge grus, tilføre masse, planering og legge ferdigplen. 

Anbudssum kr. 300 000.

 

Trekanten park

Prosjekt utført for Nes kommune. 

Nye parkeringsplasser og ny hovedinngang. Nytt parkanlegg med vannarrangement, granitt, grøntarealer og lyssetting. 

Anbudssum 11 mill.

Ferdigstilt i 2015.

 

 

Firmainformasjon

Rønningen maskin AS
Postboks 44
2151 Årnes

Tlf: 901 92 438
E-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

 

 

Inventive hvit

Originallogo